ಕಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳು

ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ UBUY ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಸ್ಟಮ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ,

ಕಸ್ಟಮ್ಸ್/ಆಮದು ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಗಳು:

 1. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರು UBUY ಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ
 2. ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 3. ಗ್ರಾಹಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ರವಾನೆದಾರರು ಸಕಾಲಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಕಸ್ಟಮ್ಸ್/ಆಮದು ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸದ ತೆರಿಗೆಗಳು:

 1. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರು UBUY ಗೆ ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ
 2. ಶಿಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್‌ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕ್ಯಾರಿಯರ್‌ಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
 3. ಗ್ರಾಹಕರು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್‌ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ, ಆಮದು ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
 4. ಭವಿಷ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಪಾವತಿಯ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
 5. ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ; ಡೆಲಿವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಕಸ್ಟಮ್ಸ್/ಆಮದು ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು:

 1. ಚೆಕ್‌ಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್/ಆಮದು ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅಂದಾಜು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಖರವಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಲ್ಲ.
 2. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಂದಾಜು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ನಿಜವಾದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮೀರಿದರೆ, ವಿಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು UBUY ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ.
 3. ಮೇಲಿನ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಬದಲಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಾಗಣೆಗೆ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ (ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ).

ಕಸ್ಟಮ್ಸ್/ಆಮದು ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಅಂಶಗಳು:

 1. ಉತ್ಪನ್ನ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ
 2. ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತೂಕ
 3. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಚಾನಲ್
 4. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಶೇಖರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು.
 5. ಕಸ್ಟಮ್ ಸುಂಕದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆಮದು ತೆರಿಗೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ
 6. ಗಮ್ಯ ದೇಶದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಮದು ಶುಲ್ಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
 7. ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದೇ ಆರ್ಡರ್‌ಗೆ ಹಲವು ಶಿಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು; ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.